Kis Autós-Motoros Iskola - Békés

Tájékoztató

Cím:

Békés, Széchenyi tér 8. (Bejárat: Városháza buszmegálló felől)

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 17:00-18:00

Szerda: 17:00-18:00

csütörtök: 8:00-10:00

Péntek: 8:00-10:00

Telefonszám:

+36/20/9625-483

E-mail cím:

kisautosiskola@gmail.cominfo@kisautosiskola.hu

Iskolavezető:

Kis Gábor

Tanfolyamra való felvétel módja:

A tanuló személyesen jelentkezik és a tájékoztató megismerése és elfogadása után az elektronikus jelentkezési lap kitöltése, és írásbeli szerződés aláírása. 18 évet be nem töltött jelentkező esetén szükséges a törvényes képviselő aláírása.


A tanfolyamra történő felvételek feltételei kategóriánként:

Járművezetői tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki járművezetésre egészségi szempontból alkalmas, a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb, a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon igazolja és a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály részére bemutatja - AM kategória esetén elég az írni olvasni tudás - valamint írásbeli nyilatkozat alapján a 326/2011. (XII.28) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.


Kategória

„A”

„A” kategória A2-vel vagy „Ak”-val 2 éven túl

„A2”

„A2” A1-el 1 éven belül

„A1”

„A1” meglévő „B” kategóriával

„B”

„AM”

Életkor (év)

24

20

18

18

16

17

17

14


Tanfolyam érvényességi ideje:

 • A tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül elméleti vizsgát kell tenni.
 • A tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni.
 • Amennyiben a tanuló vizsgakategóriájánál fogva mentesül a teljes elméleti tanfolyam alól, abban az esetben a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tennie.
 • Ezeken a határidőkön túl a tanuló kizárólag a tanfolyam megismétlését (újbóli szerződéskötés, jelentkezési lap kitöltés, tanfolyamdíj befizetés) követően jelenthető újbóli vizsgára.
 • A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes.

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • a tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése,
 • az orvosi alkalmasságról szóló igazolás kiállíttatása (ezen dokumentum megléte nélkül befejezhető az elméleti tanfolyam, de az elméleti vizsgára nem bocsájtható a tanuló)
 • a tanfolyam érvényesülési idejének teljesülése,
 • a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozat tétele a jelentkezési lapon,
 • az elméleti, majd a gyakorlati oktatás óraszámainak és kötelező menettávolságainak teljesítése,
 • elméleti vizsgára az életkori sajátosságoknak megfelel, legfeljebb három hónappal fiatalabb, „AM” kategóriában a járműkezelési vizsga 14. életéveskor betöltése előtt is megtehető, forgalmi vizsga csak 14. életéves kortól. Gyakorlati vizsga esetén, ha betöltötte az előírt életkort,
 • a megfelelő összegű vizsgadíj befizetése.

Tanfolyam indítás:

Havonta indul új tanfolyam mind az öt kategóriából AM, A1, A 2, A és B. A tanfolyamok kis létszám esetén is indulnak, nagy létszám esetén csoportbontás.


Az elméleti képzés helyszíne:

Békés, Széchenyi tér 8. (Bejárat: Városháza buszmegálló felől)


Gyakorlati oktatás:

Az „alapoktatás” Békéscsabán a Kereki sikátor alatti tanpályán, valamint gyér forgalmú úton történik. A főoktatás Békés, Békéscsaba és vonzáskörzetében, figyelembe véve a tanterv és útmutatót (országúti vezetés stb.).

5630 Békés, Széchenyi tér 8. (Bejárat: Városháza buszmegálló felől) - Telefon: +36/20/9625-483 - Skype: kisautosiskola My status
E-mail: kisautosiskola@gmail.cominfo@kisautosiskola.hu - Web: www.kisautosiskola.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00499-2008

2008-2019 © Kis Autós-Motoros Iskola